RECOLLIDA I RECICLATGE – GESTOR DE RESIDUS


RECOLLIDA I RECICLATGE – GESTOR DE RESIDUS

GESTOR DE RESIDUS: VALORITZACIÓ DE FUSTA

Projecte Tècnic per la sol·licitud de llicència ambiental d’una instal·lació d’aprofitament de biomassa, serradures i especejament de fusta i valorització de residus no perillosos.

Inscripció de la instal·lació al Registre general de gestors de residus de Catalunya per la obtenció del CODI DE GESTOR.

Localització: Manlleu (Barcelona)

 

www.recrec.cat