ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA


ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A LA REHABILITACIÓ D’UNA MASIA  EN SNU

Mas Campsó

LES LLOSES

 

Promotor: Particular