ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA


ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN  HABITATGE FAMILIAR EN SNU

Mas Jolis

LES LLOSES

 

Promotor: Particular