EMBALATGES UNITARIS


EMBALATGES UNITARIS

GESTOR DE RESIDUS: VALORITZACIÓ DE PALETS I EMBALATGES DE FUSTA

Projecte Tècnic per la sol·licitud de llicència ambiental d’una instal·lació de valorització de residus no perillosos.

Declaració responsable d’abocament d’aigües sanitàries a l’AMB.

Localització: Sant Andreu de la Barca (Barcelona)