AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA


AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA DE LA RECONSTRUCCIÓ DE LA MASIA “EL BAC DE LA PLANA”  

Masia el Bac de la Plana

VIDRÀ

 

 

Promotor: Particular