ALTOPLAST SYSTEM,SLU


ALTOPLAST SYSTEM,SLU

INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ D’EMBALATGES PLÀSTICS PER EL SECTOR INDUSTRIAL

Projecte per la comunicació prèvia ambiental municipal.

Projecte per la sol·licitud d’abocament d’aigües residuals en establiments industrials.

Localització: Hostalets de Balenyà (Barcelona)

Dimensions: 6.982 m2

www.altoplast.com